About

Alison Huw is a food stylist, food consultant and home economist. She has 25 years experience in the UK food industry. Her styled pictures encompass her passion for food. Alison works with Wales’ top food photographers for a range of clients throughout the UK. Her work can be found in magazines, books, packaging and promotional material.  She also works as a television and radio food consultant clients include S4C, ITV, Channel 4, and BBC. Alison has had a regular slot on S4C for more than 20 years and is a well known face of food on television and radio in Wales.

Alison Huw yw un o steilwyr ac ymgynghorwyr bwyd mwya blaenllaw Cymru. Dros gyfnod o chwarter canrif mae hi wedi gweithio ar draws y Deyrnas Unedig – o’r archfachnadoedd mwyaf i’r busnesau lleiaf. Mae’n arbenigwraig fwyd – ac yn uchel ei pharch yn y diwydiant. Bu’n ymgynghorydd i rai o fwytau a gwestai amlycaf Cymru. Mae ei gwaith steilo, gyda phrif ffotograpohwyr bwyd  Cymru, i’w weld mewn cylchgronnau, llyfrau, deunydd marchnata a phecynnau bwyd. Fe fu ganddi slot cyson ar S4C ers dros ugain mlynedd, ac mae hi wedi gweithio i nifer o gwmniau a sianelu teledu yr ochr draw i Glawdd Offa yn eu plith Channel 4, ITV, a BBC. Mae ganddi afiaeth at Gymru a’i bwyd – ac yn llysgennad i’n cynyrch yn genedlaethol a thu hwnt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s